Ymgynghoriad Llwybr Troed: 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf, Cwmbrân

Closes 7 Oct 2021

Opened 9 Sep 2021

Overview

Hoffai'r Cyngor ymgynghori â thrigolion lleol, a'r gymuned ehangach, i ystyried dyfodol y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf.

Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod yn destun ymddygiad gwrthgymdeithasol caewyd y llwybr yn 2006.

Nid oes tystiolaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y llwybr troed nac yr ardal leol o'i chwmpas ar hyn o bryd.  Cred y Cyngor ei bod nawrc yn briodol dechrau ymgynghori ynghylch dyfodol y llwybr troed.

Why your views matter

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am eich barn ar ddau opsiwn.

Opsiwn 1: Ailagor y llwybr troed

Opsiwn 2: Cau'r llwybr troed yn barhaol.

 

Rhowch eich barn i ni

Audiences

  • All Individuals
  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Democracy
  • Involvement
  • Crime & Community Safety