Helpwch Ni i Gynllunio ar gyfer Economi Llwyddiannus, Gynaliadwy Torfaen

Closes 8 Nov 2021

Opened 15 Oct 2021

Overview

Mae economi lwyddiannus, gynaliadwy Torfaen wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Torfaen ers amser.

Mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant busnesau, preswylwyr a chanol ein trefi.

Mae'r cyngor bellach wedi cynhyrchu eiu strategaeth newydd sy'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ein heconomi a'n sgiliau, wrth i ni edrych tuag at y dyfodol ar ôl y pandemig COVID-19.

Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar dyfu'r gymysgedd o fusnesau a gwasanaethau sydd gennym yn Nhorfaen, sy'n darparu cefnogaeth economaidd i drigolion lleol a lleoedd.

Why your views matter

Mae'n amlinellu nifer o flaenoriaethau, a hoffem wybod pa rai yw'r pwysicaf i chi?

Bydd yr holl ymatebion yn cael eu coladu ac yn cael eu defnyddio i helpu i lunio'r strategaeth.

Mae'n cymryd ychydig funudau yn unig i ddweud eich barn ac mae barn pawb yn bwysig.

Rhowch eich barn i ni

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Benefits & Advice
  • Health & Wellbeing
  • Careers
  • Democracy
  • Involvement
  • Education
  • Adult & Community Education
  • Careers
  • Regeneration