Cynllun Llesiant Drafft BGC Torfaen

Closed 7 Jan 2018

Opened 17 Oct 2017

Overview

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ei asesiad llesiant ar gyfer Torfaen ym mis Mai 2017. www.torfaenpublicservicesboard.co.uk
 
Cadarnhaodd yr asesiad rhai pethau yr ydym yn gwybod amdanynt eisoes ac amlygu rhai meysydd sydd angen eu hystyried ymhellach: Beth yw'r mater mewn gwirionedd a sut y gallwn weithio gyda'n gilydd i newid neu wella'r sefyllfa.
 
Mae'r cynllun llesiant cyntaf hwn ar gyfer Torfaen wedi'i lunio gan ddefnyddio gwybodaeth o'r asesiad a'r hyn y mae pobl sy'n byw a gweithio yn Nhorfaen wedi dweud wrthym.
 
Rydyn ni'n gwybod bod angen i ni newid sut rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd ac rydym eisoes yn cynllunio ar gyfer hyn - i wella o ran rhannu gwybodaeth, rhannu pobl, rhannu risgiau, fel y gallwn wneud y gorau o'r adnoddau sydd gennym ar draws ein gwasanaethau.

Mae'r cynllun drafft yn nodi 7 o amcanion llesiant, meysydd yr ydym am weithio arnynt gyda'i gilydd a gyda chi, ein dinasyddion, i wella llesiant ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae llawer o'r gwaith hwn yn genedliadol a gall gymryd 25 i 30 mlynedd ond mae angen inni ddechrau rhywle. Credwn mai'r meysydd ar gyfer camau gweithredu lefel uchel a nodir yn y cynllun drafft yw'r ffordd ymlaen a nodwn yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno yn y tymor byr, canolig a hirdymor.
 
Bydd y saith amcan yn ymddangos o fewn eu camau gweithredu lefel uchel arfaethedig yn y tymor byr, canolig a hir. 
 
Rydym nawr am gadarnhau hyn gyda chi, ein dinasyddion, drwy ofyn y cwestiynau canlynol.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Public Services Board (PSB)