Arolwg Llesiant Gwent

Closed 30 Sep 2021

Opened 16 Aug 2021

Overview

Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Ngwent yn gwella sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd trwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei ffurfio.

Rydyn ni am drafod eich lles gyda chymaint o bobl â phosib, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwent. Rydyn ni am wybod beth sy'n dda am eich cymuned a sut rydych chi am i ddyfodol eich cymuned edrych.

Defnyddir y sylwadau a wneir i gyfrannu at ein cynllun lles newydd.

Dyma eich cyfle i'n helpu ni i wneud Gwent yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld ag ef nawr ac yn y dyfodol.

What happens next

Defnyddir y sylwadau a wneir i gyfrannu at ein cynllun lles newydd.

Audiences

  • Residents
  • All Individuals
  • PSB Partners
  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Involvement
  • Public Services Board (PSB)