Have your say/Lleisiwch eich barn

Closed 21 Dec 2018

Opened 14 Nov 2018

Overview

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf (2019-2020).

Bydd yr ymgynghoriad yn cymryd ychydig o funudau yn unig a gwerthfawrogwn eich adborth yn fawr.

****************************************************************************

South Wales Fire & Rescue Service has published its plans for next year (2019-2020).  

The consultation only takes a few minutes and we would really appreciate your feedback.

Why We Are Consulting

Hoffem ymgynghori ag aelodau o'r cyhoedd, yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, i weld a ydych yn cytuno â'r saith blaenoriaeth y credwn eu bod yn bwysig i bobl De Cymru. 

************************************************************************************

We would like to consult with members of the public, in the communities we serve, to see if you agree with the seven priorities that we think are important to the people of South Wales.  

 

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • South Wales Fire & Rescue