Ty Coch Industrial Estate / Stad Ddiwydiannol Tŷ Coch

Closed 11 Jun 2018

Opened 10 May 2018

Overview

Torfaen County Borough Council is intending to apply for planning permission to extend the existing waste transfer facility at unit 7-8 Ty Coch Distribution Centre in the Ty Coch Industrial Estate, Cwmbran, to improve its operational efficiency.

Copies of the proposed application, the plans, and other supporting documents are available to view below.

You may also view this information at Cwmbran Library, Gwent House, Gwent Square, Cwmbran, NP44 1XQ between the hours of 9.00-17.30 Monday; 9.00-17.30 Tuesday; 8.45 – 19.00 Thursday; 8.45 – 18.00 Friday; 8.45 – 16.00 Saturday (the library is closed Wednesday and Sunday).

……….

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i ymestyn y cyfleuster trosglwyddo gwastraff presennol yn uned 7-8 Canolfan Ddosbarthu Tŷ Coch yn Stad Ddiwydiannol Tŷ Coch, Cwmbrân, i wella ei effeithlonrwydd gweithredol.

Mae copïau o'r cais arfaethedig, y cynlluniau, a dogfennau ategol eraill ar gael i'w gweld isod.

Gallwch hefyd weld y wybodaeth hon yn Llyfrgell Cwmbrân, Tŷ Gwent, Sgwâr Gwent, Cwmbrân, NP44 1XQ rhwng 9.00-17.30 ar ddydd Llun; 9.00-17.30 ar ddydd Mawrth; 8.45 – 19.00 ar ddydd Iau; 8.45 – 18.00 ar ddydd Gwener; 8.45 – 16.00 ar ddydd Sadwrn (mae’r llyfrgell ar gau ar ddydd Mercher a dydd Sul).

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Residents