Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Closes 12 Feb 2021

Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Please choose a language to continue / Dewiswch iaith cyn mynd ymlaen
(Required)