Dyfodol System Bwcio Canolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ

Closes 12 Dec 2021

Opened 26 Nov 2021

Overview

Mae'r pandemig Covid-19 wedi arwain at gau canolfannau gwastraff ac ailgylchu Tŷ ledled y DU.

Ailagorodd Cyngor Torfaen Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ y  Dafarn Newydd (CAGT) ym mis Mai 2020 gyda system bwcio ar waith i reoli pellter cymdeithasol a sicrhau diogelwch preswylwyr a staff. Mae'r system hon yn caniatáu i hyd at 35 o geir ymweld â'r safle dros slot amser o 30 munud.

Why your views matter

Mae'r Cyngor nawr yn edrych i adolygu'r system bwcio'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (CAGT) ac rydym am glywed eich barn a'ch sylwadau am hyn.

Dilynwch y ddolen isod i gwblhau arolwg byr. Defnyddir eich ymatebion i lywio a yw'r system gyfredol naill ai'n cael ei chadw neu ei newid.

Dywedwch Eich Barn Wrthym

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Waste & Recycling