Dweud eich dweud am bolisi trwyddedu yn Nhorfaen

Closed 31 Oct 2017

Opened 22 Aug 2017

Overview

Rydym bellach yn cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ddarparu gwasanaethau trwyddedu ar gyfer y ddau awdurdod.

Fel rhan o'r fath gydweithio mae angen i ni adolygu ein polisïau i sicrhau eu bod yn deg, a, lle bo hynny'n ymarferol, yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Rydym hefyd yn manteisio ar y cyfle hwn i ddatblygu nifer o bolisïau newydd.

Y polisïau sydd wrthi’n cael eu datblygu a’u hadolygu yw:
 

1             Trwyddedu tacsis (cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat)

2             Masnachu ar y stryd

3             Casglu i elusennau, ar y stryd ac o dŷ i dŷ - polisi newydd

4             Casglwyr a’r sawl sy’n delio â metel sgrap

5             Sefydliadau rhyw (siopau, sinemâu ac adloniant) - polisi newydd


Rydym yn croesawu pob sylw ac adborth, fodd bynnag, ystyriwch y canlynol yn benodol:
 

·                          A oes agwedd ar ein gwaith trwyddedu, nad ydyw, yn eich barn chi, yn cydymffurfio â'r gyfraith neu ganllawiau statudol?

·                          A oes angen rheoliad trwyddedu llymach arnoch i ddiogelu eich cartref a'ch cymuned?

·                          A oes angen llai o reoleiddio arnoch er mwyn i'ch busnes ffynnu?

·                          A oes unrhyw beth yn ein polisïau trwyddedu presennol sydd angen eu gollwng yn eich barn chi?

·                          A oes rhywbeth ar goll o'n polisïau trwyddedu presennol?

·                          A oes unrhyw beth arall yr hoffech i ni ei ystyried wrth ystyried ein polisïau trwyddedu?


Dyma gam cyntaf proses barhaus fydd yn cael ei chwblhau erbyn Hydref 2018.


 

Why We Are Consulting

Mae hwn yn gyfle i drigolion a busnesau adolygu a rhoi sylwadau ar ein polisïau trwyddedu i'n helpu i sicrhau eu bod yn deg, yn atebol, yn gymesur ac yn dryloyw.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents
  • Democracy