Ailagor y llwybr troed rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam

Closed 30 Apr 2021

Opened 31 Mar 2021

Overview

Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor y llwybr troed sydd rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens. Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers iddo gael ei gau, ac yn awr, oherwydd bod datblygiad newydd yn cael ei adeiladu wrth ymyl John Fielding Garden’s cred y Cyngor mai dyma’r amser iawn i ailagor y llwybr troed.

Nod Deddf Teithio Gweithredol (2013) yw gwneud teithio egnïol yr opsiwn mwyaf deniadol ar gyfer y mwyafrif o deithiau byrrach. Mae hefyd yn ei yn ofynnol i'r Cyngor wneud gwelliannau i lwybrau a chyfleusterau ar gyfer cerddwyr.

Why your views matter

Byddai ailagor y llwybr troed yn creu cymuned gydgysylltiedig, gynaliadwy yn ardal Llantarnam, a byddai o fudd mawr i blant ysgol lleol. Bydd preswylwyr o’r ddau ddatblygiad yn gallu cael mynediad i gyfleusterau yn haws trwy agor y llwybr hon yn hytrach na gorfod cerdded rownd e.e. trwy ailagor y llwybr troed, gallai'r plant ysgol deithio trwy'r ddau ddatblygiad gan osgoi ffordd brysurach. Byddai'n torri i lawr ar amser teithio, a byddai'n fwy diogel.

Hoffai'r Cyngor ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch ailagor y llwybr troed gan y bydd yn effeithio ar y cyhoedd yn ehangach, ac nid dim ond trigolion y ddwy ddatblygiad y bydd y llwybr yn ymuno.

 

Audiences

 • Cymraeg

Interests

 • Children & Young People
 • Health & Wellbeing
 • Residents
 • Education
 • Schools
 • Primary
 • Environment
 • Travel
 • Traffic
 • Transport
 • Parks & Green Spaces