Tynnu offer chwarae o'r man chwarae oddi ar Henllys Way / Tegfan Court

Closed 30 Apr 2021

Opened 31 Mar 2021

Overview

Mae'r Cyngor wedi derbyn caisi dynnu'r offer chwarae sydd wedi'i leoli yn Henllys Way / Tegfan Court.

Yn y gorffennol, mae nifer o bobl wedi nodi fod yr ardal chwarae'n anaddas ar gyfer offer chwarae oherwydd ei bod wedi'i hamgáu. Hefyd, mae adroddiadau hefyd o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y safle.

Ni ddisgwylir y bydd tynnu'r offer chwarae yn cael effaith andwyol ar y ddarpariaeth o gyfleoedd chwarae addas yn yr ardal gan fod dau ardal chwarae â chyfarpar gwell mewn lleoliadau mwy addas gerllaw.

Y cynnig yw adfer yr ardal i fannau gwyrdd naturiol a'i reoli felly, gyda llwybrau mynediad a gynhelir. serch hynny, bydd yn parhau i fod yn addas ar gyfer chwarae anffurfiol.

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Children & Young People
  • Health & Wellbeing
  • Residents
  • Environment
  • Parks & Green Spaces