Helpwch Ni i Lunio’n Dyfodol Fferm Gymunedol Greenmeadow

Closed 25 Apr 2021

Opened 26 Mar 2021

Overview

Mae tîm y Fferm wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr allanol i ddatblygu atebion dichonol i sicrhau bod y fferm yn gallu parhau yn atyniad ffyniannus i ymwelwyr.  Mae’r fferm nawr am ganfod beth mae’r gymuned ei eisiau a sut maen nhw’n gweld meysydd posibl ar gyfer datblygiad.  Bydd adborth o’r gymuned yn allweddol yn ein cynlluniau tymor hir a bydd yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd y fferm ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Beth hefyd yn cefnogi’n ceisiadau am gyllid yn y dyfodol. Mae’r fferm wedi bod mewn sefyllfa ariannol simsan ers nifer o flynyddoedd ac mae’n dibynnu’n helaeth ar gymhorthdal gan y cyngor a thâl mynediad. Oherwydd pwysau cenedlaethol ar wasanaethau sy’n flaenoriaeth, ni allwn ddibynnu mwyach ar gymhorthdal ac mae angen i ni fod yn hunangynhaliol yn ariannol.  Gallai hyn olygu cyflwyno pethau newydd, gwneud pethau’n wahanol neu hyd yn oed peidio â gwneud rhai pethau’n gyfan gwbl.

Why your views matter

Mae angen eich help arnom ni i ganfod yn union yr hyn dylem ni fod yn ei wneud fel y bydd ymwelwyr yn dychwelyd yn rheolaidd, pobl newydd yn ymweld, a gallwn gynyddu ein hincwm trwy gynnig newydd a defnyddiau newydd i’r fferm.  Trwy ateb yr holiadur yma, byddwch yn ein helpu i greu’r fferm yr ydych ei eisiau, a’i chadw i fod yn gyrchfan, bywiog, atyniadol am flynyddoedd i ddod.  Diolch am eich amser ac rydym yn awyddus iawn i glywed eich barn.

Audiences

 • Cymraeg

Interests

 • Children & Young People
 • Health & Wellbeing
 • Older people
 • Residents
 • Corporate Plan
 • Democracy
 • Heritage
 • Involvement
 • Schools
 • Environment
 • Regeneration
 • Parks & Green Spaces