Torfaen Play Sufficiency Assessment | Asesiad Addasrwydd Chwarae Torfaen Play Sufficiency Assessment

Closed 11 Jan 2019

Opened 11 Dec 2018

Overview

Torfaen is currently consulting on its Play Sufficiency Assessment. It is a requirement by Welsh Government that every local authority in Wales carries out the assessment every 3 years.

The assessment looks at a wide scope of topics linked to the concept of play. This includes parks, play areas, open spaces, traffic and housing initiatives, staffed provision and inclusion.  

Please complete the following survey, the results will help shape the Play Sufficiency Action Plan for Torfaen.

Ar hyn o bryd mae Torfaen yn ymgynghori ar ei Asesiad o Ddigonolrwydd Chwarae.

Mae Llywodraeth Cymru'n mynnu fod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn cyflawni'r asesiad bob 3 blynedd. Mae'r asesiad yn edrych ar ystod eang o bynciau sy'n gysylltiedig â'r cysyniad o chwarae. Mae hyn yn cynnwys parciau, mannau chwarae, mannau agored, mentrau traffig a thai, darpariaeth staff a chynhwysiant.

Cwblhewch yr arolwg canlynol os gwelwch yn dda; bydd y canlyniadau yn helpu i lunio Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae ar gyfer Torfaen.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Children & Young People