Dadansoddiad Anghenion Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar Torfaen 2019/2020

Closed 31 May 2019

Opened 26 Mar 2019

Overview

Dadansoddiad Anghenion Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar Torfaen 2019/2020

Rydym yn ymgymryd ag arolwg blynyddol i’n cynorthwyo ni i gynllunio ein rhaglen hyfforddiant ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.  

Dylai’r cwestiynau gael eu cwblhau mewn trafodaeth gyda’ch staff (os yw hynny’n berthnasol) a’u cysylltu gyda chynllun datblygiad eich lleoliad a/neu eich adroddiadau AGC/Estyn. 

Mae’r dadansoddiad wedi ei rannu’n themâu, nodwch yn y sylwadau os oes gennych chi anghenion penodol yn y meysydd hynny.

Audiences

  • Staff

Interests

  • Education
  • Schools
  • Secondary
  • Primary
  • Nursery