Dwedwch Wrthym am Ardaloedd Chwarae a Hamdden i Blant a Phobl Ifanc

Closes 17 Dec 2021

Opened 3 Nov 2021

Results expected 1 Apr 2022

Overview

Dyma'r pedwerydd tro i Lywodraeth Cymru ofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae ar ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc.

Cynhaliwyd y tri asesiad blaenorol yn 2013, 2016 a 2019. Gyda hyn mewn golwg, nod yr arolwg hwn yw clywed barn y cyhoedd ynghylch ystod o faterion sy'n gysylltiedig â chwarae i blant a phobl ifanc gan gynnwys y ddarpariaeth a'r cyfleusterau chwarae a hamdden, yn ogystal ag amser a lle i chwarae. 

Why your views matter

Bydd eich barn a'ch safbwyntiau yn helpu i lunio'r Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae ar gyfer 2022/2023, a chyfrannu at sicrhau bod digon o brofiadau chwarae a hamdden yn cael eu darparu i bob plentyn a pherson ifanc yn Nhorfaen.

Beth yw Eich Barn

Audiences

  • All Individuals
  • Cymraeg

Interests

  • Children & Young People
  • Parks & Green Spaces