Hwb Ymgynghori

Croeso i ganolbwynt ymgynghori Torfaen. Bydd y safle hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ymgynghoriadau gan drefnwyr gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen, cymryd rhan ynddynt a dweud eich dweud ar y materion allweddol sydd yn bwysig i chi. Mae ymgynghoriadau diweddar yn ymddangos isod neu fe allwch chwilio am ymgynghoriadau yn ôl gair allweddol neu ddiddordeb.

Os hoffech wybodaeth am unrhyw rhai o’n hymgynghoriadau mewn fformat arall, yn cynnwys copïau papur, a fyddech cystal â ffonio 01495 762200 neu e-bostio: getinvolved@torfaen.gov.uk

Ein nod hirdymor yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Rhybudd e-byst a newyddlenni

Ymgynghoriadau Agored

  • Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

    Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen. Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio,... More

    Closes 25 June 2021

  • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

    Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More

    Closes 31 March 2022

Ymgynghoriadau wedi'u Cwblhau