Hwb Ymgynghori

Croeso i ganolbwynt ymgynghori Torfaen. Bydd y safle hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ymgynghoriadau gan drefnwyr gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen, cymryd rhan ynddynt a dweud eich dweud ar y materion allweddol sydd yn bwysig i chi. Mae ymgynghoriadau diweddar yn ymddangos isod neu fe allwch chwilio am ymgynghoriadau yn ôl gair allweddol neu ddiddordeb.

Os hoffech wybodaeth am unrhyw rhai o’n hymgynghoriadau mewn fformat arall, yn cynnwys copïau papur, a fyddech cystal â ffonio 01495 762200 neu e-bostio: getinvolved@torfaen.gov.uk

Ein nod hirdymor yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Rhybudd e-byst a newyddlenni

Ymgynghoriadau Agored

Ymgynghoriadau wedi'u Cwblhau