Find activities

 • Arolwg Llesiant Gwent

  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Ngwent yn gwella sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd trwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei ffurfio. Rydyn ni am drafod eich lles gyda chymaint o bobl â phosib, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwent. Rydyn ni am wybod beth... More
  Closes 30 September 2021
 • Gwneud strydoedd fwy diogel

  Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud ein strydoedd yn fwy diogel i bawb. Dyna pam maen nhw am gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd preswyl a lleoedd sydd â nifer uchel o gerddwyr ledled Cymru. More
  Closes 1 October 2021
 • Ymgynghoriad Llwybr Troed: 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf, Cwmbrân

  Hoffai'r Cyngor ymgynghori â thrigolion lleol, a'r gymuned ehangach, i ystyried dyfodol y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf. Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod... More
  Closes 7 October 2021
 • Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n ymwneud â Chŵn

  Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn helpu cynghorau lleol i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r Gorchmynion hyn sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoli cŵn, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn... More
  Closes 8 October 2021
 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More
  Closes 9 November 2021
 • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More
  Closes 31 March 2022
6 results. Page 1 of 1