Find Consultations

 • Draft public protection enforcement policy

  We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council in the delivery of our environmental health, trading standards and licensing services. As part of this collaborative way of working we need to review our enforcement policy to ensure that it is consistent across both... More
  Closed 1 year ago
 • Polisi drafft gorfodi amddiffyn y cyhoedd

  Rydym nawr yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gyflawni ein gwasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu. Fel rhan o’r cydweithredu hwn, mae angen i ni arolygu ein polisi gorfodi i wneud yn siŵr ei fod yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Mae ein... More
  Closed 1 year ago
 • Active Travel 2017

  Last year we asked you which active travel routes you use to walk and cycle for short-distance everyday journeys, such as journeys to school, work, or for access to shops or services. These routes were then assessed and any routes suitable for active travel were included on our Existing Routes... More
  Closed 1 year ago
 • Cymunedau am Waith

  Rydym eisiau i chi gwblhau ein harolwg er mwyn i ni gael gwell dealltwriaeth o’ch anghenion cyflogaeth. Pa rwystrau ydych chi’n eu hwynebu? Beth yw eich dyheadau? Beth yw eich anghenion hyfforddi? Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddwn yn sicrhau eich bod yn... More
  Closed 1 year ago
 • Communities for Work

  We want you to complete our survey so that we have a better understanding of your employment needs. What barriers do you face? What are your ambitions? What are your training needs? After completing the survey, we will check that you are elibigle and will then contact you to... More
  Closed 1 year ago
35 results. Page 2 of 2