Find Consultations

  • Dweud eich dweud am bolisi trwyddedu yn Nhorfaen

    Rydym bellach yn cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ddarparu gwasanaethau trwyddedu ar gyfer y ddau awdurdod. Fel rhan o'r fath gydweithio mae angen i ni adolygu ein polisïau i sicrhau eu bod yn deg, a, lle bo hynny'n ymarferol, yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Rydym... More
    Closes in 1 month
  • Have your say on licensing policy in Torfaen

    We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council to deliver licensing services for both authorities. As part of this collaborative way of working we need to review our policies to ensure that they are fair and, where possible, consistent across both authorities. We are also... More
    Closes in 1 month
2 results. Page 1 of 1