Cymunedau am Waith

Closed 12 Jul 2017

Opened 11 Jul 2017

Overview

 
Rydym eisiau i chi gwblhau ein harolwg er mwyn i ni gael gwell dealltwriaeth o’ch anghenion cyflogaeth. Pa rwystrau ydych chi’n eu hwynebu? Beth yw eich dyheadau? Beth yw eich anghenion hyfforddi?
 
Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddwn yn sicrhau eich bod yn gymwys ac yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Audiences

Interests

  • Residents