Torfaen Together 2019 : Torfaen Gyda’i Gilydd

Closed 6 Sep 2019

Opened 15 Jul 2019

Overview

Whether it's investing more into making the borough cleaner and greener, supporting vulnerable people in the community or improving the standards in our schools, we're committed to making Torfaen a better place for our residents. 

And with budgets under more and more pressure it's really important we understand what people's experiences and expectations are from their local council.

We always get told that surveys don't matter or nothing happens as a result of what we're told but that's not the case. 

Over the past year the results of the residents survey have been used to help inform decisions we have taken and enabled us to judge whether our services are meeting people's expectations. So please spare a few minutes to have your say.

..................................................................................................................

P’un ai ydym yn buddsoddi mwy i wneud y fwrdeistref yn fwy glân, yn cefnogi pobl sy’n agored i niwed i fyw yn y gymuned neu’n gwella safonau yn ein hysgolion, rydym yn ymrwymedig i wneud Torfaen yn well lle i drigolion.  

Gyda chyllidebau o dan fwy a mwy o bwysau mae’n bwysig iawn ein bod ni’n deall profiadau a disgwyliadau pobl mewn perthynas â’u cyngor lleol.                     

Mae pobl yn dweud wrthym o hyd nad yw arolygon yn bwysig neu fod dim yn digwydd o ganlyniad i’r hyn sy’n cael ei ddweud ond nid felly mae hi.  

Dros y flwyddyn ddiwethaf cafodd canlyniadau arolwg y trigolion eu defnyddio i drwytho’r penderfyniadau yr ydym wedi eu cymryd ac i farnu a yw’n gwasanaethau’n cwrdd â disgwyliadau pobl. Felly rhowch ychydig o funudau os gwelwch yn dda i ddweud eich dweud. ​

Why We Are Consulting

The residents survey is your chance to tell us your experience of using council services over the past year.
 
It takes just a few minutes to have your say and everyone's views matter. 

....................................................................................................................

Arolwg y trigolion yw eich cyfle i ddweud wrthym am eich profiadau wrth ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
Dim ond ychydig funudau sydd angen i gael dweud eich dweud ac mae barn pawb yn bwysig.

Audiences

 • All Individuals

Interests

 • Health & Wellbeing
 • Residents
 • Corporate Plan
 • Customer Service
 • Democracy
 • Waste & Recycling
 • Involvement
 • Social Care & Housing
 • Education
 • Secondary
 • Primary
 • Nursery
 • Crime & Community Safety
 • Anti Social Behaviour