Rural Development Survey 2017

Closed 30 Nov 2017

Opened 2 Oct 2017

Overview

Opportunities for our Rural Areas

‘Create’ Torfaen’s Rural Development Programme is appealing to our residents to come forward with new approaches to boost rural economic growth and improve life in rural areas.

Over the past year ‘Create’ has been involved in developing numerous projects ranging from community orchards, addressing landscape crime to digital inclusion and access to basic services.

Torfaen has 9 rural wards; Blaenavon, Abersychan, Wainfelin, Pontnewynydd, Cwmynyscoy, Two Locks and Henllys, Upper Cwmbran, Llantarnam, Llanyravon South.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfleoedd ar gyfer ein Hardaloedd Gwledig

Mae ‘Create’, Rhaglen Datblygu Gwledig Torfaen yn apelio ar ein trigolion i ddod â chynnig dulliau newydd i hybu twf economaidd a gwella bywyd mewn ardaloedd gwledig. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae ‘Create’ wedi bod yn ymwneud â datblygiad nifer o gynlluniau yn amrywio o berllannau cymunedol, mynd i’r afael â throseddau yn erbyn y dirwedd at gynhwysiant digidol a mynediad at wasanaethau sylfaenol.

Mae gan Dorfaen 9 ward gwledig; Blaenafon, Abersychan, Waunfelin, Pontnewynydd, Cwm-ynys-cou, Dwy Loc a Henllys, Cwmbrân Uchaf, Llantarnam, De Llanyrafon.

Why We Are Consulting

‘Create’ have signed off a Torfaen Rural Development Strategy which aims to meet the needs of our rural communities. To ensure this, we’ve launched a rural survey to gather your views on issues such as the environment, green tourism and local produce.

We would be grateful if you can spare just 10 minutes to us your thoughts…

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae ‘Create’ wedi cytuno ar Strategaeth Datblygu Gwledig Torfaen sy’n anelu at gwrdd ag anghenion ein cymunedau gwledig. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi lansio arolwg gwledig ar-lein i gasglu’ch barn ar faterion fel yr amgylchedd, twristiaeth werdd a chynnyrch lleol.

Buaswn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu cymryd 10 munud i roi eich barn 

Audiences

 • Residents

Interests

 • Benefits & Advice
 • Children & Young People
 • Health & Wellbeing
 • Older people's issues
 • Voluntary Sector
 • Residents
 • Spending
 • Corporate Plan
 • Communication
 • Customer Service
 • Democracy
 • Education
 • Schools
 • Secondary
 • Primary
 • Nursery
 • Adult & Community Education