Residents' Survey 2018 : Arolwg Trigolion 2018

Closed 14 Sep 2018

Opened 1 Aug 2018

Overview

Whether it's investing more into making the borough cleaner and greener, supporting vulnerable people in the community or improving the standards in our schools, we're committed to making Torfaen a better place for our residents. 

And with budgets under more and more pressure it's really important we understand what people's experiences and expectations are from their local council.

We always get told that surveys don't matter or nothing happens as a result of what we're told but that's not the case. 

Over the past year the results of the residents survey have been used to help inform decisions we have taken and enabled us to judge whether our services are meeting people's expectations. So please spare a few minutes to have your say.

..................................................................................................................

P’un ai ydym yn buddsoddi mwy i wneud y fwrdeistref yn fwy glân, yn cefnogi pobl sy’n agored i niwed i fyw yn y gymuned neu’n gwella safonau yn ein hysgolion, rydym yn ymrwymedig i wneud Torfaen yn well lle i drigolion.  

Gyda chyllidebau o dan fwy a mwy o bwysau mae’n bwysig iawn ein bod ni’n deall profiadau a disgwyliadau pobl mewn perthynas â’u cyngor lleol.                     

Mae pobl yn dweud wrthym o hyd nad yw arolygon yn bwysig neu fod dim yn digwydd o ganlyniad i’r hyn sy’n cael ei ddweud ond nid felly mae hi.  

Dros y flwyddyn ddiwethaf cafodd canlyniadau arolwg y trigolion eu defnyddio i drwytho’r penderfyniadau yr ydym wedi eu cymryd ac i farnu a yw’n gwasanaethau’n cwrdd â disgwyliadau pobl. Felly rhowch ychydig o funudau os gwelwch yn dda i ddweud eich dweud. ‚Äč

Why We Are Consulting

The residents survey is your chance to tell us your experience of using council services over the past year.
 
It takes just a few minutes to have your say and everyone's views matter. 

....................................................................................................................

Arolwg y trigolion yw eich cyfle i ddweud wrthym am eich profiadau wrth ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
Dim ond ychydig funudau sydd angen i gael dweud eich dweud ac mae barn pawb yn bwysig.

What Happens Next

The results will be analysed in more detail to look at issues in specific areas of the borough and the findings presented to councillors.

Over 1200 people completed the residents’ survey during August and September giving their views on key council services and wellbeing issues in the borough.

 • 56 per cent of people agreed the quality of public services is good, while 54 per cent were satisfied with the quality of council services. The survey showed 61 per cent of people felt well informed about council services, but just 27 per cent felt they could influence decisions in their local area.
 • Just 31 per cent of people felt their local area was free from litter and rubbish and 38 per cent felt their local area was well maintained while 68 per cent of people were satisfied with the council’s recycling service.

You can view the full report by clicking here.

Audiences

 • All Individuals

Interests

 • Health & Wellbeing
 • Residents
 • Spending
 • Corporate Plan
 • Communication
 • Customer Service
 • Democracy
 • Education
 • Schools