Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

Closes 31 Mar 2022

Opened 1 Apr 2021

Overview

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Torfaen.

Ar ôl cofrestru gellwch ganslo'r tanysgrifio ar unrhyw adeg drwy e-bostio cath.cleaves@torfaen.gov.uk

Why your views matter

Bwriad Panel Pobl Torfaen yw rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud, ac helpu ffurfio’r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflenwi yn y fwrdeistref. Mae aelodaeth o Banel Pobl Torfaen yn agored i unrhyw un sy'n byw yn Nhorfaen.

Cliciwch yma i gwblhau eich cofrestriad

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Democracy