Torfaen Ynghyd 2021

Closes 31 Oct 2021

Opened 30 Sep 2021

Overview

Newidiwyd:

Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen . 

Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb. 

P’un ai oedd hynny’n golygu gweithio gartref, addysgu plant gartref neu ofalu am drigolion bregus, aeth pobl ledled Torfaen yr ail filltir i warchod eu hanwyliaid a’u cymunedau.

Fel cyngor, ein blaenoriaethau oedd cadw gwasanaethau hanfodol fel casgliadau sbwriel a gwastraff, gwasanaethau gofal cymdeithasol a chynnal a chadw priffyrdd i fynd, a chefnogi’r rheiny oedd fwyaf mewn angen.  

Mae coronafeirws yn dal i fod gyda ni ond, wrth i fywyd dychwelyd at rywbeth tebyg i’r arferol, rydym am wybod yr hyn yr ydych chi’n ei feddwl am waith Cyngor Torfaen.  

Why your views matter

Newidiwyd:

Rydym wedi ymrwymo at wneud Torfaen yn lle gwell i’n trigolion trwy fuddsoddi i wneud y fwrdeistref yn lanach ac yn wyrddach, cefnogi pobl fregus yn y gymuned neu wella safonau yn ein hysgolion.  Ond mae’r pandemig wedi gosod pwysau ychwanegol ar ein cyllideb, felly mae’n fwy pwysig nag erioed ein bod ni’n deall yr hyn yr ydych chi’n meddwl a beth yw eich blaenoriaethau chi.   

Bydd yr holl ymatebion yn cael eu casglu a’u cyflwyno i’r meysydd gwasanaeth cyn cyllideb y flwyddyn nesaf.  

Dim ond ychydig funudau sydd eu hangen i chi ddweud eich dweud ac mae barn pawb yn bwysig. 

Rhowch eich barn i ni

Audiences

 • Cymraeg

Interests

 • Health & Wellbeing
 • Residents
 • Corporate Plan
 • Customer Service
 • Democracy
 • Waste & Recycling
 • Involvement
 • Social Care & Housing
 • Education
 • Secondary
 • Primary
 • Nursery
 • Crime & Community Safety
 • Anti Social Behaviour