Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

Closes 31 Dec 2020

Opened 5 Apr 2018

Overview

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cysylltiad ac ymgysylltiad gan drigolion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol Torfaen yn gosod gerbron sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Torfaen.

Ar ôl cofrestru gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy ddanfon e-bost at cath.cleaves@torfaen.gov.uk

 

Why we are consulting

Nod Panel Pobl Torfaen yw rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud am, a helpu llunio gwasanaethau cyhoeddus a chyflenwi gwasanaethau yn y Fwrdeistref.  Mae aelodaeth o Banel Pobl Torfaen yn agored i unrhyw un sy’n byw yn Nhorfaen. 

 

Cofrestrwch yma

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents