Consultation Hub

Welcome to the Torfaen consultation hub. This site will help you find and participate in consultations run by public service organisations in Torfaen and have your say on the key issues that matter to you. Recently updated consultations are displayed below or you can search for consultations by keyword or interest

If you would like information on any of our consultations in another format, including paper copies, please telephone 01495 762200 or email: getinvolved@torfaen.gov.uk

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Croeso i ganolbwynt ymgynghori Torfaen. Bydd y safle hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ymgynghoriadau gan drefnwyr gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen, cymryd rhan ynddynt a dweud eich dweud ar y materion allweddol sydd yn bwysig i chi. Mae ymgynghoriadau diweddar yn ymddangos isod neu fe allwch chwilio am ymgynghoriadau yn ôl gair allweddol neu ddiddordeb.

Os hoffech wybodaeth am unrhyw rhai o’n hymgynghoriadau mewn fformat arall, yn cynnwys copïau papur, a fyddech cystal â ffonio 01495 762200 neu e-bostio: getinvolved@torfaen.gov.uk

 

Open Consultations

Closed Consultations